mapovací práce

 • vyhotovení polohopisných a výškopisných podkladů pro urbanistickou studii sídliště nad Lomnicí, Blatná
 • účelové mapy, geodetické podklady pro GIS závodů Čepro
 • vyhotovení polohopisných a výškopisných podkladů pro projekt odbahnění 2,5 km potoku Barbora, Štěkeň
 • určení volné kubatury skládky popílku, Teplárna Písek
 • trvalá spolupráce s projektanty a architekty

  inženýrská a stavební geodezie

 • prostorové vytyčování stavebních technologií odsíření - Teplárna Strakonice
 • zaměření skutečného provedení MTS Blatná - Comatel Děčín, rozsah 16 m.l. 1:500
 • zaměření skutečných provedení vedení NN, VN pro Elektrostav Strakonice
 • sedání staveb benzín. nádrží - sklad Čepro Třemošná
 • proměřování svislosti beton. sloupů PREFASTAV - stavba výrobních hal DURA Blatná
 • trvalá spolupráce se stavebními firmami při vyhotovování skutečného provedení staveb

  práce v katastru nemovitostí

  každoročně vyhotovujeme množství gemetrických plánů "běžného rozsahu" především pro jednotlivé občany
 • rozdělení pozemků
 • zaměření staveb ke kolaudaci
 • vyznačení věcného břemene (např. právo chůze, jízdy, vedení inženýrských sítí

  vytyčování vlastnických hranic pozemků
 • dle číselných map KN
 • dle grafických map 1:2880

 • Mírová 173, 386 01 STRAKONICE,
  kancelář:
   383 328 008, mobil: 777 328 008, mobil2: 777 228 208
  e-mail: info@gklebeda.com

  home
  mapovací práce
  inženýrská geodezie
  katastr nemovitostí